Sotsiaalmeedia haldus

Home - Sotsiaalmeedia haldus

Sotsiaalmeedia haldus

Mis on sotsiaalmeedia haldus?

Sotsiaalmeedia haldus aitab võimendada sidemeid Sinu klientidega ning tugevdada ettevõtte või brändi kohalolu kõige populaarsematel platformidel nagu Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn ja Twitter.

Võtmeülesanded selleks on Sinu ettevõtte sihtgruppide välja selgitamine, õigete sotsiaalmeedia platformide valimine, strateegia loomine, sisu tootmine ja tulemuste analüüsimine. Lisaks sellele ka suhtlemine klientidega läbi sotsiaalmeedia.

Tänapäeval kasutavad sotsiaalmeediat miljardid inimesed. Nende miljardite hulka kuuluvad ka Sinu praegused ning tulevased kliendid.

Sotsiaalmeedia halduse täisteenus jaguneb kolmeks – tavaline sotsiaalmeedia haldus (strateegia loomine, sisu tootmine, postitamine ettevõtte lehele, tulemuste analüüs), tasuline reklaamimine sotsiaalmeedias (reklaamide loomine ja reklaamkampaaniate läbi viimine) ning blogiturundus.

Siin kategoorialehel anname Sulle põhjaliku ülevaate sotsiaalmeedia haldusest.

Kui soovid lugeda tasuliste reklaamikampaaniate kohta sotsiaalmeedias, siis vajuta SIIA.

Sotsiaalmeeldia haldus

 

Sotsiaalmeedia haldus: miks sellega tegeleda?

Sotsiaalmeedia haldusega kaasnevad ettevõttele või brändile mitmed olulised faktorid, näiteks:

Kuluefektiivsus: Sõltumata Sinu turunduseelarvest on sotsiaalmeedia väga efektiivne kanal, sest sotsiaalmeediaga liitumine ning brändile või ettevõttele lehekülje loomine, sisu postitamine ja klientidega suhtlemine on tasuta.

Loomulikult on võimalik ka tasulisi reklaamkampaaniaid käivitada. Eelnev pikaajaline kogemus on näidanud ka nende puhul, et kulu-tulu suhted on võrreldes traditsioonilise meediaga tuntavalt efektiivsemad – rohkem liiklust, väiksem kulu.

Püsid oma klientidele lähedal: Sotsiaalmeedia platformid nagu Facebook ja LinkedIn aitavad Sinu brändil või ettevõttel püsida ühenduses oma vanade klientidega ning luua sidemeid uute klientidega.

Abi ostuotsuste langetamisel: Ametlikud uuringud näitavad, et ligi 74% inimesi kasutab sotsiaalmeediat ostuotsuste langetamisel. Näiteks lugedes teiste klientide poolt antud tagasisidet ettevõtte kohta ja veendudes, et ettevõte postitab aktiivselt ning on aktiivne ja avatud klientidega suhtleja.

 

Missuguseid platforme sotsiaalmeedia haldus hõlmab?

Kõige tuntumad ja levinumad platformid sotsiaalmeedia puhul on Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube ja Pinterest.

 

Mida sotsiaalmeedia haldus endas sisaldab?

 1. Olemasoleva ettevõtte või brändi turundusstrateegia auditeerimine.
 2. Välja selgitamine, et kes on Sinu sihtgrupp / sihtgrupid.
 3. Õigete ja Sinu jaoks sobilike sotsiaalmeedia platformide valimine.
 4. Sotsiaalmeedia halduse strateegia loomine ja suuna paika panemine.
 5. Sotsiaalmeedia profiilide / lehtede loomine.
 6. Postitamise kalendri fikseerimine: millal, missugustel kellaaegadel ja kui tihti postitada.
 7. Postituste sisu ja stiili välja töötamine.
 8. Suhtlus ja vastamine Sinu jälgijatele.
 9. Lehe jälgijate arvu kasvatamine.
 10. Sotsiaalmeedia halduse monitoorimine ja analüüs.

Olemasoleva turundusstrateegia auditeerimine

Kas oled varasemalt juba turundanud ja reklaaminud enda brändi või ettevõtet sotsiaalmeedias?

Sellisel juhul tasub alustada sellest, et tuleks auditeerida tehtud tööd – teha kindlaks missugused tegevused toimivad hästi ja milles on veel arenguruumi.

Tüüpilised sammud turundusstrateegia auditeerimiseks on:

 1. Turunduslike eesmärkide üle vaatamine.
 2. Kindlaks tegemine, et bränding on igal platformil samasugune.
 3. Sotsiaalmeedia mõõdikute analüüs – jälgijate arv, engagement rate ja teised detailid.
 4. Tehtud postituste analüüs, et leida trende. Näiteks seda missugust sisu jälgijad eelistavad.
 5. Konkurentide strateegiatega tutvumine.

Auditi tegemine annab Sulle koheselt parema ülevaate olemasolevast turundusstrateegiast ning ideid, et mida ja kuidas paremini või teisiti hakata tegema.

Läbi selle jõuab Sinu bränd või ettevõte kiiremini seatud eesmärkide täitumisele lähemale.

Välja selgitamine, et kes on Sinu sihtgrupp / sihtgrupid

Üks kõige olulisemaid faktoreid Sotsiaalmeedia halduses on mõistmine, et kes on Sinu sihtgrupp või sihtgrupid. Ilma enda brändi või ettevõtte sihtgruppi mõistmata on korrektse turundusstrateegia loomine väga keeruline.

Kui mõistad kes on Sinu sihtgrupp, siis on võimalik teha loogilised järeldused, et missugustel platformidel ning missuguse sisuga tuleks nende inimeste tähelepanu proovida püüda.

Õigele sihtgrupile turundustegevuste sihtimisega maksimaliseerid oma investeeringute tasuvust (ROI – Return on investment).

Sobilike sotsiaalmeedia platformide valimine

Kui sihtgrupid on kaardistatud, siis tuleb välja selgitada, et missuguseid sotsiaalmeedia platforme kasutusele tuleks võtta. Arvestades, et aeg on väga piiratud ressurss, siis on ülimalt oluline suunata energia just nendele platformidele, mis on Sinu sihtgrupi jaoks kõige olulisemad.

Profiil võiks olla olemas kõikidel suurematel sotsiaalmeedia platformidel. Näiteks Facebookis, Instagramis ja LinkedIn’is. Samas on oluline aega planeerida mõistlikult – prioritiseerida neid platforme kus liigub kõige rohkem Sinu sihtgruppi kuuluvaid inimesi.

Sotsiaalmeedia haldus – strateegia loomine

Enne suurema meediakampaania alustamist tuleb paika panna sotsiaalmeedia halduse strateegia. Igale platformile tuleks luua individuaalne strateegia.

Lisaks sellele, et strateegia sihiks õiget sihtgruppi, on väga olulised ka järgnevad detailid:

Sinu eesmärgid: Mis on Sinu brändi või ettevõtte peamised eesmärgid mida soovite sotsiaalmeedia kaudu saavutada? Kas on selleks brändituntuse kasvatamine tarbijate hulgas või brändilojaalsuse ja kliendisuhtluse kasvatamine endiste klientidega? Või on selleks midagi muud?

Arusaam enda tegevusvaldkonnast: Kuidas Sinu brändi või ettevõtte tegevusvaldkonna tarbijad mõtlevad? Missugust informatsiooni või sisu nad võiksid tahta tarbida? Kas Sinu tegevusvaldkonnas võib olla teemasid mille põhjal kirjutada näiteks blogipostitusi või artikleid ja jagada neid seejärel sotsiaalmeedias? Või põnevaid loose mida tarbijate seas läbi viia?

Sinu bränd: Missugused on sinu brändi fundamentaalid? Missugune on brändi visuaalne imidž?

Mida täpsemad vastused neile küsimustele leida, seda suurem on sotsiaalmeedia strateegia õnnestumise mõju.

Sotsiaalmeedia profiilide / lehtede loomine

Arvestades, et ainult 26% ettevõtteid kasutavad sotsiaalmeediat oma turundusstrateegias, siis ei ole sellest midagi kui alles hakkad looma oma ettevõttele sotsiaalmeedia profiile. Tähtis on meeles pidada, et sotsiaalmeedia profiilid ühtiksid Sinu brändiga.

Seetõttu on üks osa sotsiaalmeedia haldusest ka profiili disain – professionaalse kujunduse ja visuaalide loomine, mis püüab tarbija pilke ja loob brändist või ettevõttest suurepärase mulje.

Profiili disaini alla võivad kuuluda näiteks: Facebook Cover foto kujundamine, Facebooki profiilipildi kujundamine või näiteks Instagrami profiilipildi kujundamine.

Kui sotsiaalmeedia profiilid on loodud ja kujundatud, siis on järgmiseks ülesandeks hakata tööle turunduslike eesmärkide täitmise suunas läbi regulaarsete postituste. Selleks aitame luua Sinu brändi või ettevõtte eesmärkidele vastava reklaamistrateegia.

Postitamise kalendri fikseerimine

Üks osa sotsiaalmeedia haldusest on postitamise kalendri paika panemine, mis aitab eesmärkide suunas korrektselt navigeerida ning omada ülevaadet, et millal ja missugused tegevused toimuvad.

Postitamise kalendrist on võimalik vaadata, et mis ajaks postitused on ajastatud ning mis on postituste sisuks. Sisuks võib olla näiteks teadaanne müügikampaania algusest, blogipost Sinu ettevõtte veebilehelt, toodet tutvustav postitus jne.

Postitamise kalendri koostame ja täpsustame Sinuga koos ning leiame parimad lahendused eesmärkide suunas liikumiseks.

Postituste ja sisu välja töötamine

Loomulikult on sotsiaalmeedia halduril veelgi ülesandeid lisaks postituste kalendri välja töötamisele. Sotsiaalmeedia haldur loob ning kirjutab ka sisu, mis postitustesse läheb.

Parima tulemuse saamiseks töötab sotsiaalmeedia haldur graafiliste disaineritega, et pakkuda võimalikult kvaliteetset ja pilkupüüdvat sisu, mis mõjub tarbijatele mõjusalt ja viib ettevõtte eesmärkideni lähemale.

Suhtlus ja vastamine Sinu jälgijatele

Üks igapäevaprotsessidest sotsiaalmeedia haldurile on vastamine Sinu jälgijate küsimustele ja kommentaaridele. See võimaldab tõsta brändilojaalsust ning aitab luua brändist positiivset ja meeldivat kuvandit. Sotsiaalmeedia haldur lähtub jälgijatele vastamisel ettevõtte standarditest ja põhimõtetest.

Ei ole kahtlustki, et sotsiaalmeedia tarbijale näitab Sinu ettevõtte suhtlus oma tarbijatega seda, et ettevõte hoolib oma klientidest. See võib isegi olla osa Sinu strateegiast oma konkurentidest eristuda – pidades silmas, et rohkem kui 65% tarbijatest on vähemalt korra kasutanud sotsiaalmeediat, et suhelda klienditeenindusega.

Lehe jälgijate arvu kasvatamine

Postitamine ja reklaamkampaaniad ei ole ainsateks meetoditeks kuidas sotsiaalmeedia haldur saab Sinu jälgijaskonda ja sotsiaalmeedia kohalolu kasvatada.

Üheks osaks sotsiaalmeedia haldusest on suhtlemine influencerite ja oluliste persoonidega Sinu brändi või ettevõtte valdkonnas.

Tänu sellele kajastatakse Sinu ettevõtet ka tuntud ja tunnustatud inimeste poolt, mis aitab tõsta brändi või ettevõtte usaldusväärsust oma tarbijate ees.

Näiteks juhul kui sa müüd diivaneid või toole, siis on võimalik lasta influenceril Sinu tootest teha tutvustav postitus või pilt Instagrami. See võimaldab toodet tarbijatele tutvustada ja ühtlasi tõsta brändi usaldusväärsust. Kindlasti on see suurepärane võimalus oma brändi kasvatamiseks.

Sotsiaalmeedia halduse monitoorimine ja analüüs

Ülimalt oluline on ka pidev sotsiaalmeedia data ning tulemuste analüüs. Analüüsi kaudu süveneb arusaam sellest kuidas tarbijate tähelepanu paremini püüda. Tekivad ideed kampaaniate optimeerimiseks ning järgmisteks sammudeks.

Sotsiaalmeedia haldur jälgib aktiivselt Sinu postituste, reklaamide ja strateegia tulemuslikkust ning jagab neid tulemusi regulaarselt Sinuga.

 

Miks investeerida sotsiaalmeedia haldusesse?

Sotsiaalmeedia annab Sinu brändile või ettevõttele suurepärase võimaluse kasvatada oma tuntust ja müüki. Paljude väikeste või keskmises suuruses ettevõtete jaoks on tihti keeruline põhitöö ülesannete kõrvalt tegeleda lisaks veel ka turundusega.

Seetõttu jõutakse tihti selleni, et on targem leida endale partner sotsiaalmeedia haldamiseks:

Hoiad aega kokku: Aja puudumine on üks regulaarsemaid põhjuseid miks brändidel ja ettevõtetel jääb sotsiaalmeedias turundamine poolikuks. Võttes endale koostööpartneriks digiturunduse agentuuri, saad enda brändi või ettevõttega aktiivselt tegelema ja kaasa mõtlema kogenud sotsiaalmeedia halduri, kes viib kõik vajalikud protsessid ellu. Läbi selle tekib Sinu ettevõttel võimalus hoida kokku endale olulist aega ning samal ajal teenida raha olulise turunduskanali töös hoidmisest.

Kvaliteetne turundusstrateegia: Sotsiaalmeedia haldur hoiab aktiivselt kätt pulsil, et Sinu ettevõtte sotsiaalmeedia strateegia oleks korrektselt täidetud ja maksimaliseeritud. Haldur hoiab Sind regulaarselt kursis saavutatud tulemustega ning pakub ideid kuidas veelgi paremini sotsiaalmeediat ettevõtte hüvanguks ära kasutada – olgu selleks brändituntuse tõstmine, jälgijaskonna kasvatamine või müük.

Aitab eesmärkideni jõuda: Sinu jaoks on oluline saada mõõdetavaid ning tulutoovaid tulemusi oma sotsiaalmeediast. Oluline jõuda lähemale oma brändi või ettevõtte eesmärkidele. Saame Sind aidata nende eesmärkideni jõudmisele lähemale.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et paljud konkurendid ja ettevõtted on juba kolinud või kolimas oma äri online ning selle käigus ka sotsiaalmeediasse. Seetõttu on mõistlik ka Sinul seda teha ja viia ettevõte järgmisele tasemele.

 

Vajad sotsiaalmeedia haldusega tegelevat digiagentuuri?

Kui vajad sotsiaalmeedia haldamiseks partnerit, siis saame Sind sellega aidata.

Omame üle 7 aasta digiturunduse kogemust erinevate valdkondade ettevõtete ja projektidega.

Hinnapakkumise küsimiseks saada meile kiri info@24karaati.ee, võta ühendust läbi kontaktvormi või helista meile +372 5694 9011.